Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN

Hoạch định rõ chiến lược phát triển, nâng cao vị thế trên thị trường Bất Động Sản
 
SỨ MỆNH
Samland là đơn vị đối tác đáng tin cậy của các đơn vị phân phối để cùng tiếp tục đưa vào thị trường những sản phẩm phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Luôn luôn tạo ra sự khác biệt giữa các dòng sản phẩm 
Đóng góp lợi ích vì cộng đồng – xã hội
 
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Uy tín: Samland hướng đến việc kiến tạo niềm tin, đề cao uy tín, bền vững trong hợp tác  với đối tác, tôn trọng trong quan hệ  khách hàng.
Chuyên nghiệp: Samland phát huy tinh thần tôn trọng, tận tâm trong hiệu quả, am hiểu thị trường, nắm vững chuyên môn, tuân thủ nguyên tắc trong quy trình nghiệp vụ.
Sáng tạo: Samland mang đến sự khác biệt, nổ lực cải tiến