Tuyển dụng

Trưởng phòng Đầu tư Bất động sản

- Tham gia xây dựng, thu thập hệ thống dữ liệu phục vụ đầu tư. - Tìm kiếm phát triển quỹ đất, định hướng pháp lý, định hướng sản phẩm khả thi; - Phối hợp cùng Ban Lãnh đạo, xây dựng...

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

- Xây dựng và hoàn thiện các chính sách, quy trình, biểu mẫu Hành chính – Nhân sự - Đề xuất phương án xây dựng hệ thống cơ cấu tổ chức của Công ty đảm bảo tính khoa học, phù hợp đinh hướng...

Tuyển dụng chuyên viên phân tích đầu tư

- Phân tích các dự án, danh mục tài sản, đầu tư lĩnh vực BĐS, tài chính, M & A. - Tham mưu ban TGĐ, HĐQT chọn lựa danh mục các dự án đầu tư, chiến lược đầu tư hiệu quả. - Theo dõi và quản lý danh...

Tuyển nhân viên kinh doanh

Cơ hội phát triển sự nghiệp - Lương & phúc lợi hấp dẫn - Lương cơ bản: 3-8tr tăng theo doanh thu + Hoa hồng hấp dẫn từ 40% lũy tiến lên đến 60% + Thưởng quý, thưởng cuối năm.