Bài Viết khác

Trưởng phòng Đầu tư Bất động sản

- Tham gia xây dựng, thu thập hệ thống dữ liệu phục vụ đầu tư. - Tìm kiếm phát triển quỹ đất, định hướng pháp...

Tuyển dụng chuyên viên phân tích đầu tư

- Phân tích các dự án, danh mục tài sản, đầu tư lĩnh vực BĐS, tài chính, M & A. - Tham mưu ban TGĐ, HĐQT chọn lựa danh mục...

Tuyển nhân viên kinh doanh

Cơ hội phát triển sự nghiệp - Lương & phúc lợi hấp dẫn - Lương cơ bản: 3-8tr tăng theo doanh thu + Hoa hồng hấp dẫn từ...