Tuyển dụng chuyên viên phân tích đầu tư

header

 

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 

Chức danh

Chuyên viên Phân tích Đầu tư lĩnh vực BĐS

Địa điểm làm việc

Văn Phòng và các Dự án của Công ty

Bộ phận

Đầu tư

Cấp bậc

Chuyên viên

Ban hành lần thứ

Lần thứ 1

Ngày ban hành

……/……./……

Báo cáo trực tiếp đến

 • TP Đầu tư
 • Tổng Giám Đốc

Quản lý trực tiếp các vị trí

Nhân viên dưới quyền (nếu có)

 

Bản Mô Tả Công Việc (“MTCV”) này có thể được điều chỉnh theo từng thời kỳ tùy theo yêu cầu kinh doanh hoạt động và Cơ Cấu Tổ Chức của Công ty. Các bên liên quan của MTCV này sẽ được thông báo khi có thay đổi.

 

 1. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC
 • Phân tích các dự án, danh mục tài sản, đầu tư lĩnh vực BĐS, tài chính, M & A.
 • Tham mưu ban TGĐ, HĐQT chọn lựa danh mục các dự án đầu tư, chiến lược đầu tư hiệu quả.
 • Theo dõi và quản lý danh mục đầu tư tiềm năng; danh mục thực hiện đầu tư.
 • Tổng hợp và báo cáo theo danh mục và tiến độ theo yêu cầu.
 • Tham gia công tác dự án: hỗ trợ phần đối ngoại, hồ sơ pháp lý liên quan các dự án đầu tư.
 • Tham gia thu hút đầu tư, các dự án hợp tác đầu tư lĩnh vực tài chính, BDS.
 1. NHIỆM VỤ CHÍNH
 1. Phân tích đầu tư
 • Dựa trên kế hoạch kinh doanh chung của Công ty, đề xuất kế hoạch đầu tư hàng năm vào các hạng mục quản lý bao gồm: cả liên doanh với các đối tác trong và ngoài nước cho các dự án của Công ty.
 • Thẩm định các danh mục đầu tư đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty.
 • Theo dõi, phân tích, đánh giá hiệu quả tài chính hoạt động kinh doanh của các hạng mục quản lý và đưa ra các kiến nghị nếu có nhằm tăng hiệu quả đầu tư.
 • Thu thập, phân tích và xử lý thông tin thị trường bất động sản: Chung cư, nhà ở, cho thuê, đầu tư thương mại, liên tục cập nhật và dự báo xu thế pháp triển, đề xuất kịp thời cho Ban lãnh đạo về những thông tin thị trường.
 • Tham gia xây dựng định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển đầu tư cho Công ty.
 • Tham gia giám sát, quản lý tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong các hạng mục quản lý nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong việc hoàn thành mục tiêu, đảm bảo sự tuân thủ các chính sách của Tập Đoàn và đề xuất các giải pháp gia tăng hiệu quả cho Công ty.
 • Đề xuất quy trình quản lý đầu tư và các tiêu chuẩn để đánh giá đầu tư nhằm đảm bảo đầu tư có hiệu quả.
 • Xây dựng ngân sách, định mức chi phí cho các khoản mục phát triển kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty.
 • Định kỳ theo dõi kiểm soát ngân sách theo đúng kế hoạch và có trách nhiệm giải trình cụ thể trong các trường hợp vượt ngân sách.
 • Giám sát triển khai thực hiện các kế hoạch, huy động vốn của Công ty trong phạm vi các

kế hoạch kinh doanh hàng năm, 3-5 năm.

 • Phân tích các biến động và xu hướng của thị trường để kịp thời đưa ra các giải pháp đầu tư phù hợp trong từng thời kỳ.
 1. Quan hệ đối ngoại
 • Phát triển, mở rộng khách hàng, đối tác kinh doanh, các nhà đầu tư.
 • Tham gia/tổ chức các cuộc họp, gặp gỡ các cơ quan nhà nước liên quan để thực hiện, triển khai các vấn đề về hoạt động, kinh doanh, chính sách, thủ tục vv… thuộc chức năng và phạm vi kinh doanh của Công ty.
 • Tham gia trực tiếp công tác pháp lý các dự án trong danh mục đầu tư và theo phân công.
 1. Báo cáo
 • Báo cáo theo chế độ công ty yêu cầu và các dự án theo tiến độ cụ thể.
 • Thiết lập hệ thống báo cáo cho cấp quản lý và các bộ phận liên quan.

 

 

 1. CÁC MỐI QUAN HỆ
 • Ban TGĐ, HĐQT, khối dự án công ty Samland và công ty Sam Holding.
 • Các sở ban ngành, cơ quan nhà nước.
 • Các đối tác đầu tư, nhà đầu tư của Công ty và Tập đoàn.
 • Các đơn vị, tổ chức, đối tác có quan hệ về công việc đảm trách.

 

IV. QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM

 1. Quyền hạn

 

 • Phân công nhân sự cấp dưới (nếu có) và nhiệm vụ của bộ phận quản lý đầu tư.
 • Tham mưu cho cấp trên về chiến lược đầu tư, hợp tác đầu tư và chọn lựa đối tác.
 • Đề xuất các dịch vụ cần thuê ngoài, kiểm soát và đánh giá chất lượng công việc của đối tác.
 • Đề xuất các phương án cải tiến hoạt động của Phòng và triển khai thực hiện.
 • Tham mưu cho cấp trên các vấn đề liên quan đến quản lý danh mục
 1. Trách nhiệm

 

 • Đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chức năng của bộ phận quản lý đầu tư trước Tổng Giám Đốc hoặc người được Tổng Giám Đốc chỉ định.
 • Đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được phân công theo các quyết định, biên bản họp trong các cuộc họp giao ban.
 • Tuân thủ các quy trình hoạt động và bản MTCV của bộ phận quản lý đầu tư.

 

V. CÁC YÊU CẦU TỐI THIỂU CHO VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

 1. Trình độ chuyên môn/ bằng cấp

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế/Quản trị kinh doanh/ Quản lý dự án/ Xây dựng, Kiến trúc/Luật/Tài chính.

 1. Kinh nghiệm làm việc

 

 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển, phân tích đầu tư bất động sản tại Chủ đầu tư dự án tại HCM và các tỉnh lân cận.
 • Đã tham gia ít nhất 01 dự án BDS hoàn chỉnh từ lúc lập tới hoàn thành.
 • Có kinh nghiệm phân tích, xây dựng dự án, lập kế hoạch và quản trị dự án.
 • Có kinh nghiệm, kiến thức và tiêu chuẩn làm việc chuyên nghiệp và quốc tế (Ưu tiên).

 

 1. Kiến thức chuyên môn

 

 • Kiến thức về thị trường bất động sản.
 • Kiến thức về phân tích dự án bất động sản.
 • Kiến thức về thị trường tài chính.
 • Kiến thức về Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật kinh doanh bất động sản.
 1. Khả năng và kỹ năng

 

 • Khả năng phân tích tổng quan ngành bất động sản.
 • Khả năng lãnh đạo nhóm dự án đạt được mục tiêu đề ra.
 • Khả năng phân tích, đánh giá vấn đề  và ra quyết định.
 • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện công việc tốt.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Kỹ năng trình bày ý tưởng và thuyết phục người nghe.

 

 1. Phẩm chất cá nhân

 

 • Trung thực.
 • Có khả năng thuyết phục, tạo sự tin cậy trong quan hệ với đồng nghiệp và đối tác.
 • Có trách nhiệm trong công việc.
 • Khéo léo, tinh tế trong việc giải quyết xung đột, duy trì quan hệ đối tác và làm việc nhóm.
 • Bảo mật thông tin.

 

Bài Viết khác

Trưởng phòng Đầu tư Bất động sản

- Tham gia xây dựng, thu thập hệ thống dữ liệu phục vụ đầu tư. - Tìm kiếm phát triển quỹ đất, định hướng pháp...