Biên bản HĐQT V/v Thống nhất bầu Ông Trần Việt Anh là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Địa Ốc Sacom nhiệm kỳ 2020-2025

Liên hệ