Nghị Quyết HĐQT về việc ông Hồ Bạch Thảo thôi không giữ vị trí Phó Tổng giám đốc công ty từ ngày 01/7/2020

Liên hệ