QĐ HĐQT thông qua việc Ông Phương Quốc Vĩnh thôi không giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Liên hệ