Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty CP Địa Ốc Sacom là 0%.

Liên hệ